Privacy

Privacyverklaring 2018

 

Dit is de privacyverklaring van Typeschool Els Bredewoud gevestigd te Wierden, ingeschreven in het Register van de Kamer van Koophandel onder nummer 51747049. Typeschool Els Bredewoud respecteert conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Persoonsgegevens van klanten en relaties

Voor een goede dienstverlening verwerkt Typeschool Els Bredewoud uw persoonsgegevens.

Typeschool Els Bredewoud heeft uw gegevens nodig bij een bestelling, om uw vraag te kunnen beantwoorden, voor het afsluiten van een overeenkomst, voor het toesturen van een nieuwsbrief of in algemene zin om u beter van dienst te kunnen zijn.

 

Uw gegevens worden opgenomen in een Microsoft Excel- en Wordbestand en (gedeeltelijk en alleen wanneer noodzakelijk) gedeeld met Instruct (Uitgever TypeWorld), de VSLM/CBT. De gegevens die wij van u nodig hebben zijn uw contactgegevens (postadres, e-mailadres en telefoonnummer) en informatie over de aangemelde leerlingen/cursisten namelijk: naam, leeftijd  (geboortedatum en geboorteplaats), behaalde resultaten en eventueel andere relevante informatie tijdens de cursus ten behoeve van de cursus. Naast de contactgegevens worden factuurgegevens en gegevens over de betalingen van de cursussen opgeslagen.

Online kunt u de Privacy Statements vinden van derde partijen, die de gegevens delen van Typeschool Els Bredewoud, te weten Instruct: https://www.instruct.nl/privacy-cookies en webbeheerder Hokla: https://www.hokla.nl/algemene-voorwaarden

Persoonsgegevens in het administratieve systeem hebben een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Deze termijn hanteert Typeschool Els Bredewoud niet, zij bewaart de gegevens maximaal vijf jaar voor het relatiemanagement systeem.

U kunt op ieder gewenst moment uw gegevens opvragen, laten corrigeren of laten verwijderen uit de bestanden van Typeschool Els Bredewoud. Neem hiervoor contact op via het emailadres: info@typeschoolels.nl  of schriftelijk via Typeschool Els Bredewoud, Kerkstraat 16, 7641 BT Wierden.

Klachten

Op de website van de autoriteit persoonsgegevens vindt u aanwijzingen wanneer en hoe u een klacht kunt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Klik hier voor een rechtstreekse link.

Beveiligingsmaatregelen

De gegevens die u aan Typeschool Els Bredewoud verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Typeschool Els Bredewoud handhaaft te allen tijde bij de verwerking van persoonsgegevens een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Typeschool Els Bredewoud adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 20 juni 2018.