Bedrijven en Particulieren

Volwassen kunnen ook heel goed blind leren typen. Het blind kunnen typen levert winst op doordat er sneller en met minder fouten wordt getypt. Er wordt tijd en geld bespaard en door een betere werkhouding (niet meer met gebogen hoofd hoeven typen) kunnen gezondheidsklachten (o.a. RSI-klachten) voorkomen worden.  Verder kan door blind te typen de aandacht volledig aan het werk besteed worden, omdat het typen ‘automatisch’ gaat. Ongeacht leeftijd, beperkingen of ervaring met de computer kan iedereen leren blindtypen en daarom biedt Typeschool Els Bredewoud lessen op maat aan. De lessen kunnen individueel zijn, in groepsverband of bedrijfsmatig. Samen met de cursist(en) wordt gekeken naar ervaring en de wensen van de cursist en wordt een cursus op maat samengesteld. In overleg wordt het aantal lessen en de cursusduur vastgesteld.